Zeerover Architecten Projecten in ontwerp visie werkwijze contact

Onze werkwijze

Er gaan heel wat stappen vooraf aan het moment waarop de eerste steen wordt gelegd. Na een grondige inventarisatie van wensen en mogelijkheden maken we een voorlopig ontwerp. Daarin vertalen we uw wensen binnen de grenzen van de financiële mogelijkheden.
Dat, nog lang niet definitieve, ontwerp helpt u om uw ideeën te kanaliseren en keuzes te maken. Dit is een heel intensieve fase waarbij veel wordt overlegd tussen de opdrachtgever en ontwerpers. Uiteindelijk leidt dit tot een definitief ontwerp waarvoor een bouwvergunning wordt aangevraagd. Zeerover Architecten coördineert het overleg met gemeentes en welstands-commissies.

Dan volgt het uitwerken van het ontwerp in het bestek en de werk-tekeningen waarna de bouw kan worden aanbesteed. Ook daarbij, net als bij het onderhandelen over prijzen en contracten kan Zeerover Architecten een centrale rol spelen. Dat geldt ook voor het begeleiden van de eigenlijke bouw tot en met de oplevering.


WERKWIJZE